Restablim l’horari de recepció

Aquests 10 primer dies de setembre són sempre diferents, són els dies en els que els nous estudiants han de venir a signar el contracte, és quan els antics residents venen a veure quin ambient es respira en aquest nou any tots us comenceu a conèixer… Ara ja, però, un cop la majoria està instal·lada o,…