Pisos Triples

A principis del 2015 vam preguntar als nostres residents què modificarien de Vila Universitària. D’entre moltes propostes, de les que més destacaren van ser: canviar matalassos, canvi de bústies i posar intèrfons als mòduls, accions que aquest curs ja hem començat a desenvolupar. A banda d’aquestes, també hi havia la, ja clàssica, manca d’habitacions individuals…